Salgsbetingelser

EuEyewear er en norsk-eiet Internet butikk som selger kontaktlinser til markant lavere priser enn du normalt finner hos optikeren.

Bruk av denne siden er underlagt de følgende Salgsbetingelser samt øvrig foreliggende informasjon. Ved å benytte vår internettbutikk, aksepterer du våre salgsbetingelser.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen, som bekreftes til kunden gjennom en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for kjøpet.

Du bekrefter at du vil kun bestiller kontaktlinser som er anbefalt deg av en kontaktlinsespesialist (optiker eller øyelege), og at seneste anbefaling/undersøkelse er innenfor de seneste 12 måneder.
Ved å avgi en ordre hos oss, bekrefter du at du er fylt 18 år, og at du blir regelmessig undersøkt hos din kontaktlinsespesialist (i de intervaller, som er anbefalt av din
kontaktlinsespesialist).

Datasikkerhet
Vi garanterer at dine personlige opplysninger blir sikkert lagret. Vi selger ikke, eller leier, ut noen form for informasjon til 3dje part.

Betaling
Vi aksepterer
- Kredittkort (VISA, MasterCard, Discover & American Express)
- Bankoverførsel

I Portugal og Spania tilbyr vi også postoppkrav.

Når du bestiller i vår Internet butikk, så er totalprisen du betaler kontaktlinsens pris pluss frakt.

Priser og moms
Alle priser som vises er i EURO og inklusive moms (6,00% eller 21%), og gjelder for salg til alle EU land.
Moms blir automatisk fratrukket ordren, hvis både faktura- og leveringsadressen er i Norge eller ett annet ikke-EU land.

Avvikelser eller avtalte transport-tilleggsservices kan forekomme i hvert enkelt tilfelle, avhengig av produktet og leveringsområde.

Forsendelse.
Vi sender til de fleste land i verden.

Leveringstider:
Leveringstiden er den estimerte tiden fra vi sender varen til du har mottatt varen:

Anslåtte leveringstider

Destinasjon:

Leveringsmåte:

Anslått leveringstid:

Portugal

Post

1-3 dager 

 

Resten av Europa

 

Post

 

2-7 dager

Resten av verden

Post

4-9 dager


Totaltid (tiden fra du avgir ordren og til du mottar varen) avhenger også av den bestilte varens tilgjengelighet. En totaltid kan i prinsippet ikke garanteres, fordi EuEyewear ikke har noen innflytelse på forsinkelser fra leverandør og/eller fraktselskaper eller force majeure.

Fraktkostnader samt informasjon om frakt.

Norge:

Hvis betaling med bank overførsel, kredittkort eller PayPal: €6,95.

EuEyewear er ikke ansvarlig for evt. skatter og avgifter som måtte bli belastet ordren.

Bemerk, hovedsakelig for Norge og andre ikke-EU land: For å unngå uventede toll-gebyrer eller andre avgifter, bør du undersøke med tollvesenet angående importregler.

Portugal:
Hvis betaling med bank overførsel, kredittkort eller PayPal: €2,95. Postoppkrav: €4,95

Resten av Europa:
Hvis betaling med bank overførsel, kredittkort eller PayPal: €6,95

 

Returpolitikk
1. Standard kontaktlinser kan returneres til oss
Du må kontakte oss først, for å få ett retur-nr. Uten dette retur-nummeret vil en retur ikke bli godkjent. Send linsene til oss
- uåpnet (uåpnet beholder / flaske / pakke)
- i den originale emballasjen
- sammen med retur-nummeret du har fått av oss
- en kopi av ordren eller fakturaen
- begrunnelse for returen
- senest 14 dager etter at du har mottatt linsene

og vi vil bytte linsene eller refundere linseprisen i løpet av 30 dager. Tilbakebetalinger blir vanligvis utført ved å tilbakeføre beløpet til din kredittkort konto hvor beløpet opprinnelig ble trukket, eller ved overførsel til din bankkonto.

Bemerk:
Korttids-linser i bløt sekundær forpakning - såkalte blisters, kan ikke returneres, fordi de ikke kan selges på nytt.

Du er ansvarlig for forsendelsen og fraktkostnaden. Vennligst sørg for at får et bevis på at du har sendt pakken til oss når du returnerer varer.

2. Ikke-standard linser kan ikke returneres:
- fargede linser
- spesial-linser (eks. toriske linser, bifokale linser, etc.)

3. Beskadigede linser.
Mottar du kontaktlinser fra oss som er beskadiget, kan disse byttes med tilsvarende linse dersom leverandøren godkjenner det. Send linsen + den originale innpakningen til oss innen 14 dager etter at du har mottatt linsene. Husk å inkludere navn, faktura-nr. eller ordre-nr. samt årsaken til returen. Så snart vår leverandør har godkjent reklamasjonen, sender vi erstatningslinse(r) til deg uten ekstra kostnader. 

Bemerk, at vi kan ikke refundere kjøpsbeløpet når det er snakk om defekte linser.

Ikke profesjonell rådgivning
All informasjon som foreligger i Internet butikken eller som blir gitt av våre ansatte eller representanter, enten pr. telefon, e-mail, faks, brev eller på annen måte er å anse som informasjon eller generell rådgivning, og ikke som faglig rådgivning fra øyelege, optiker eller annen profesjonell instans.

Ansvar og erstatninger
Kunden fritar EuEyewear for ethvert ansvar for helseskader som kan ha oppstått som følge av bruk av kontaktlinser eller bruk av pleieprodukter, kosmetikk og tilbehør.
Kunden bekrefter at han/hun kun bestiller kontaktlinser som er anbefalt av en kontaktlinsespesialist (optiker eller øyelege), og at det ikke tidligere har vært problemer av noen art vedrørende bruk av kontaktlinser. Erstatningskrav vedr. skade som kan skyldes feilaktig egen-utvelgelse av linser kan ikke fremsettes. Det er en selvfølge at kunden gjennomgår regelmessig undersøkelse hos sin kontaktlinsespesialist (i de intervaller, som er anbefalt av sin kontaktlinsespesialist).
Evt. erstatningskrav kan maksimalt berammes til ordrebeløpet.

Copyright
Du kan bruke Internet butikkens innhold til eget, personlig (ikke-kommersiell) bruk for handleformål eller for informasjonsformål.
Alt innhold på EuEyewear's Internet side er beskyttet af copyright; Tekster, design, spesielt grafikk, musikk, data, bilder, lyd og videoklipp samt software er
underlagt eksklusiv lisens fra EuEyewear. Dette materialet er beskyttet av Portugisisk og internasjonal lovgivning.
I tillegg, så er måten vi har benyttet, arrangert og oppstilt innholdet beskyttet av internasjonale copyright lover og avtaler. Gjengivelse av internettsiden er kun tillatt
med det formål å etablere næringskontakt eller kommunikasjon med oss. Kopier, inkl. kopier i modifisert form, spesielt foto og filmmateriale er ikke tillatt hvis det ikke
foreligger skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss. Alle rettigheter reserveres. Fotoer er i en viss utstrekning underlagt produsentenes copyright rettigheter.

Videresalg er ikke tillatt
Du kan ikke videreselge, på noen måte, produkter du har kjøpt fra EuEyewear, enten du har kjøpt produktene fra vår internettbutikk eller på annen måte. Vi forbeholder oss rett til å nekte salg til deg hvis det er sannsynlig at du vil videreselge produktene. I tillegg, forbeholder vi oss rett til å begrense antallet som leveres til hver kunde.

Produktillustrasjoner / FAQ (ofte stilte spørsmål) / produktinformasjon.
Produktillustrasjoner kan avvike fra de leverte produkters utseende. Produktinformasjonen er hovedsakelig detaljer som er gitt fra produsenten. Vi aksepterer ikke ansvar for den informasjonen som er gjort tilgjengelig. Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil på våre Internet sider.

Varemerker
EuEyewear, samt andre navn, ikoner, tekst, grafikk, logoer, bilder, design, overskrifter, ord eller setninger, lydklipp, sideoverskrifter og service navn som er brukt i
Internet butikken er varemerker eller annen beskyttet intellektuell eiendom tilhørende EuEyewear. Alle andre varemerker eller navn tilhører de rettmessige eiere.

Tvister.
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning skal tvisten søkes løst ved forhandlinger.
Fører slike forhandlinger ikke frem, skal tvisten avgjøres etter Portugisisk rett. Partene vedtar Barreiro tingsrett i Portugal som verneting.

I disse salgsbetingelser: EuEyewear er ett varemerke / en service fra Advanier Importação e Exportação Unipessoal Lda. "EuEyewear" betyr, EuEyewear / Advanier Importação e Exportação Unipessoal Lda. og enhver
etterfølger. "Vi" og "oss" betyr EuEyewear / Advanier Importação e Exportação Unipessoal Lda. enten som et selvstendig selskap, eller sammen med kunden, avhengig av tekstens sammenheng. "Du" og "kunden" er ensbetydende med personen som foretar bestillingen i henhold til disse betingelser.

EuEyeWear / Advanier Importação e Exportação Unipessoal Lda.

Adresse:
Rua Estação da Mourisca 3
2910-771 Quinta de Canes, Setúbal
Portugal